HATI yang TENTERAM – 2

"Hai Ali, Islam itu telanjang. Pakaiannya adalah taqwa. Perhiasannya adalah rasa malu. Yang membaguskannya adalah sifat wara’. Manifestasinya ialah amal Shaleh. Asasnya adalah kecintaan kepadaku dan kepada keluargaku."  Demikian itu bunyi salah sebuah hadis Nabi saw yang disampaikannya kepada Ali bin Abithalib as. Jalaluddin Al-Suyuthi, dalam Tafsir Al-Durr Al-Mantsur,mengutip Ayat 23 Surat Al-Syura yg berbunyi: “Katakanlah (Wahai... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑