Eh, Ternyata Ada 8 Mazhab Islam

Jika ada orang yang merasa benar sendiri, seolah hanya aliran (mazhab)-nya saja yang benar, mungkin perlu membaca ini. Luaskan wawasan; gunakan kepala dingin untuk menjadi umat yang adil, di tengah -- ummatan washatan. Bukankah di depan Tuhan nanti, hati yang bersih (qalbun saliiem) lah yang akan dilihat-Nya, bukan fiqih siapa yang kita jadikan rujukan?