Pilih Ilmu atau Harta?

Sebagian artikel ini masih dalam bahasa Inggris. Silakan jika ada yang bersedia menerjemahkannya.   Kumail, ilmu lebih baik dari harta, karena ilmu melindungimu sedangkan harta harus kau lindungi. Harta berkurang ketika dibelanjakan, tetapi ilmu justeru bertambah saat kau bagikan. Segala sesuatu yang kau peroleh dari pengumpulan harta akan sirna bersama dengan habisnya harta, tetapi apa … Continue reading Pilih Ilmu atau Harta?

Nih Dia: 60 Hadis Keutamaan Ahlul Bait (Bag. 3)

Sambungan dari 60 Keutamaan Ahlul Bait - bag. 2. HADITS 41 Al-Khatib dalam tarikhnya meriwayatkan dari 'Ali Kwh, ia berkata : Rasulullah Saww bersabda : "Syafa'atku bagi umatku yakni untuk orang yang mencintai Ahlul Baytku". HADITS 42 At-Thabrani meriwayatkan dari Ibnu 'Umar Ra, ia berkata bahwa Rasulullah Saww bersabda : "Pertama orang yang akan aku … Continue reading Nih Dia: 60 Hadis Keutamaan Ahlul Bait (Bag. 3)