Agar Allah Lazimkan Nikmat-Nya pada Kita

Pada Bulan Rajab, dianjurkan setiap hari membaca yang berikut ini:     1. Ayat (yang ditulis pada gambar di atas) itu dibaca 7 kali: اللّٰه لطيف بعباده يرزق من يشاء وهوالقوي العزيز Allahu lathiifun bi 'ibaadihi, yarzuqu ma(n) yashaa-u, wa huwal qawiyyul 'aziiz. "Allah Maha Latif (Lembut, Menyempurnakan) kepada hamba-hamba-Nya, Dia Memberi rezeki pada yang … Continue reading Agar Allah Lazimkan Nikmat-Nya pada Kita

Dzikir Sekaligus Tanda Tawakkal

Hanya perlu satu menit untuk membaca: Meleburlah dalam kehendak Tuhan.  Alhamdulillah 'alaa kulli ni'matin kaanat, au hiya kaainah. Artinya: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat-nikmat yang telah terjadi ataupun yang sedang dalam proses penciptaan (yang akan datang). Meleburlah dalam kehendak Tuhan. Misalnya, lewat pengungkapan rasa syukur ini: Segala puji bagi Engkau, Duhai Tuhan, atas nikmat-nikmat … Continue reading Dzikir Sekaligus Tanda Tawakkal

Doa Mohon Hajat Imam Zainal Abidin

  Hanya perlu satu menit untuk membacanya.   Diriwayatkan bahwa salah seorang cucu Nabi saw, Imam Ali Zainal Abidin (as) selalu melantunkan Doa ini setiap hari selama bulan Rajab. Transliterasi dan artinya (kurang lebih): Yaa man yamliku hawaij-as- saailiin; [Wahai Engkau Yang Menentukan (dikabulkannya) hajat-hajat (mereka yg memohon)]; Wa ya'lamu dhomiira-s-shoomitiin; [Dan Mengetahui getar hati … Continue reading Doa Mohon Hajat Imam Zainal Abidin