Akhlak Sang ‘Ahli Sujud’ nan Indah


Baca tentang kejadian saat Zainal Abidin mencium Hajar Aswad di halaman lain blog ini.

Ini adalah tentang cicit Nabi saw, Imam Ali Zainal Abidin, yang senantiasa mencuci dan memakai sebaik-baik pakaian ketika hendak melakukan salat, serta menaburkan wewangian. Orang-orang seringkali menjumpainya memanjatkan doa, munajat, dan menangis.

Jika sedang bersujud dalam solatnya, beliau meluangkan waktu yang lama sekali, sehingga sebagian orang sampai mengira ia tak akan bangun lagi. Itu sebabnya beliau dikenal juga dengan gelar As-sajjaad (Ahli Bersujud).

Baca biografi Imam Ali Zainal Abidin di blog ini (klik tautan ini).

Sejarah mencatat bahwa cicit Nabi saw, Imam Ali bin Husain Zainal Abidin as (putra cucu Nabi saw, Imam Husain bin Ali bin Abithalib as), lahir di pada tahun 38 H (658 M) dan syahid pada usia (tahun 95 H, atau 713 M ), akibat diracun penguasa Bani Umayah. Jenazahnya dimakamkan di pekuburan Baqi’, Madinah, di samping jasad pamannya, Al-Hasan bin Ali bin Abithalib.

Jannatul-Baqi sebelum dihancurkan pd tahun 1925 atau 1926
Pekuburan Baqi’ sebelum dihancurkan oleh penguasa Najd yang menganut paham Wahhabi (1925 atau 1926 M). Di antara angka-angka itu: Nomor 3. diduga sebagai makam Siti Fatimah, putri Nabi saw.  4. Makam isteri-isteri Nabi saw. 5. Makam Aqil dan Abullah ibn Jafar;  7. Makam Ibrahim, putra Nabi saw. 8. Makam Halimah as-Sa’diah 9. Makam ibu Sayidina Ali, Fatimah Binti Asad; 10. Makam Khalifah Usman bin Affan. (Sumber: Wikipedia)

 

 

 

 

Salah seorang sahabat beliau bernama Thawus Al-Yamani menuturkan, “Aku melihat seorang laki-laki sedang melakukan salat di Masjidil Haram. Di samping Ka’bah ia berdoa sembari menangis. Kuhampiri ketika ia telah menyelesaikan salatnya. Ternyata dia adalah Ali bin Husain as. Aku menyapa, ‘Wahai putra Rasulullah, kulihat Anda menangis. Bukankah Anda putra Rasul Allah?!’

Beliau menjawab, ‘Meskipun aku adalah putra Rasul Allah, namun apakah dia akan menjamin keselamatanku dari azab Allah, sedangkan Allah telah berfirman, ‘Ketika itu tidak ada lagi ikatan keluarga antara mereka?

‘Sesungguhnya Allah menciptakan surga bagi siapa saja yang berbakti kepada-Nya dan berbuat baik, sekalipun dia itu seorang hamba Habasyi (berkulit hitam), dan menciptakan neraka bagi siapa saja yang bermaksiat kepada-Nya dan berbuat buruk, sekalipun dia itu seorang tuan dari Quraisy.’”

Simak video singkat ceramah Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid tentang kakeknya itu di sini.

Imam Ali Zainal AbidinAli Zainal Abidin as telah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah sebanyak 20 kali dengan berjalan kaki. Kepada para sahabatnya beliau berwasiat supaya menunaikan amanat dan berkata, “Demi Dia yang telah mengutus Muhammad di atas kebenaran! Seandainya pembunuh Husain as mengamanatkan kepadaku sebilah pedang yang telah digunakannya untuk memenggal beliau, sungguh akan kuserahkan kembali kepadanya.”

Puisi Farazdaq untuk Imam Ali Zainal Abidin
Syair Farazdaq tentang Ali Zainal Abidin as, cicit Nabi saw

Imam Ali Zainal Abidin juga mewasiatkan kepada mereka agar berusaha memenuhi kebutuhan orang lain. Beliau berkata, “Sesungguhnya Allah SWT mempunyai hamba yang bekerja guna memenuhi hajat manusia. Merekalah yang beriman pada Hari Kiamat. Maka, barang siapa yang membenamkan kegembiraan ke dalam hati seorang mukmin, kelak Allah SWT akan membahagiakan hatinya pada Hari Kiamat.

Buku kumpulan doa Imam Ali bin Husain Zainal Abidin yang berjudul Sahifah As-Sajjadiyah, amat populer di kalangan Muslimin.

Potongan kitab Sahifa_Sajjadiyya
Bagian kitab Doa Sahifah As-Sajjadiah.
  • Baca selengkapnya biografi Ali bin Husain Zainal Abidin as oleh Sheikh Al-Mufid di tautan ini.

One thought on “Akhlak Sang ‘Ahli Sujud’ nan Indah

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: