Ternyata, Sunni di Mesir juga Cinta Ahlul-Bait


Ternyata umat penduduk Mesir yang mayoritasnya bermazhab Muslim Sunni (Ahlus-Sunnah wal-jamaah) juga sangat mencintai keluarga (Ahlul-Bait) Nabi SAW. Dari 80-an juta penduduk Mesir, 88 prosennya memeluk Islam. Sebagian besar dari Muslimin itu menganut mazhab Sunni (sensus tahun 2006), dan mereka sangat getol dalam mencintai Nabi saw dan keluarga (Ahlul-Bait)-nya yang suci. Aliran (mazhab) Islam lain yang juga ada di Mesir, di antaranya adalah Sufisme, Ahmadi, Mu’tazilah, Syiah Istna’asyariyah (12 Imam), dan sedikit Ismaili.

Sebagai pusat ilmu agama Islam dunia, Negeri dengan 1000 Menara Masjid itu dikenal dengan Universitas Al Azharnya, yang merupakan Universitas tertua di Mesir. Masjid Al Azhar sendiri berdiri saat berkuasanya Dinasti Fatimiah pada tahun 970. [Lihat catatan tenang agama Islam di Mesir itu di sini]. Di Mesir, umat Islam dan Kristen Katolik (Koptik) serta penganut agama lain hidup secara berdampingan dan saling toleran.

Di Mesir itu, sebagaimana di Indonesia, kecintaan kepada Nabi SAW dan keluarganya yang disucikan Allah terus dikembangkan. Umat Muhammad SAW biasanya melakukan hal itu melalui bacaan Solawat kepada Nabi SAW dan keluarganya, dan dengan membaca sejarah beliau, atau kitab Maulid serta qasidah yang berisi pujian (madah) kepada orang-orang tersuci sepanjang sejarah itu.

Pada Ramadhan kali ini, sengaja tulisan yang pernah dipublikasikan pada September 2014 lalu ini kita tinjau kembali, dengan sedikit editing di dalamnya. Selamat menikmati.
Siti Fatimah al-Bathul 'alaiha-as-salaam; jantung hati Nabi saw.
Siti Fatimah az-Zahra’ al-Bathul ‘alaiha-as-salaam; jantung hati Nabi saw.

Berikut ini sebuah video pujian (madah) kepada Nabi SAW dan keluarganya, yang dinamakan Bani Zahra’ (anak-cucu Siti Fatimah Az-Zahra as, putri Nabi SAW), yang dilantunkan seorang ulama Mesir. Indah sekali bacaannya, mengingatkan kita pada gaya almarhum Ustadz Jeffry Al-Bukhari (UJE) dulu:

Rodhiinaa Ya banii Zahra (Kami rela, wahai anak-anak Az-Zahra); Rodhiina Bihubbin fiikumu yurdhiina biinaa (Tuhan meridhai kami, karena kecintaan kami kepada kalian);  Radhiina bi nabiyin lana Imaaman (Kami rela kepada Nabi kami, yang menjadi Imam kami); Wa antum aaluhu wa bikum radhiina (Dan kalian, keluarganya, dan kami rela kepada kalian);
Wa bisibthi-al-Husain (dan kepada sang cucu, Al-Husain), Kadza akhuuhu (begitu pula kepada saudaranya, Al-Hasan); Wal Haidaru (dan kepada Sang Haidar, Imam Ali as); Tsumma Zainul Aabidiina. (kemudian kepada sang Zainal Abidin, Ali bin Husain); 
Wa Zainabu (dan kepada Zainab, adik Al-Husain); Wa Zainabu, man lahaa fadhlun samiyyun minal Maulaa (dan kepada Zainab, yang memiliki kemuliaan yang tinggi, dan namanya diberikan oleh Tuhan Sang Maula). Yuraa lil ‘Aarifiina (Ditunjukkan kepada mereka yang arif bijaksana, sebagai contoh); Abuuki Faarisul Haqqan (Ayahmu, wahai Zainab, adalah pahlawan kebenaran);
Aliyun Saada Jayshal Aaririfina Mukminnina (Ali, pemimin para kaum arifin dan mukminin); Wa ummuki bidh’atal Muchtaari , Taahaa (Dan ibundamu, benih utama Sang Pemimpin Yang terpilih, almuchtar); Muhabbatun ilaaal Haadiina Fiina..(Menjadi kecintaan, mengajak kami kepada petunjuk)… 
Perhatikan, betapa menyentuhnya ketika seorang lelaki tua menciumi pembaca itu, sambil mendoakannya…
Wa ummuki bidh’atal Muchtaari; Muhabbatun ilaaal Haadiina Fiina; Wa kaanal Mustafaa Yahnu ‘alaiha…Dan seterusnya (lihat di bawah).
Bila ingin membaca teks lengkapnya dapat disimak dalam video yang berikut ini:

 

Adapun video yang berikut adalah pujian yang sama dinyanyikan bersama sejumlah warga Kristen Koptik di Mesir:

Mirip yang di atas, lagu yang sama dinyanyikan bersama antara Muslimin Mesir, warga Indonesia di Mesir dan penganut agama Kristen, dengan tema ‘Salam Kepada Seluruh Alam’:

 

 

Pujian kepada Ahlul Bait Nabi SAW dalam nyanyian orkes Mesir: Liy Khamsatun:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: