HATI yang TENTERAM – 2


“Hai Ali, Islam itu telanjang. Pakaiannya adalah taqwa. Perhiasannya adalah rasa malu. Yang membaguskannya adalah sifat wara’. Manifestasinya ialah amal Shaleh. Asasnya adalah kecintaan kepadaku dan kepada keluargaku.”  Demikian itu bunyi salah sebuah hadis Nabi saw yang disampaikannya kepada Ali bin Abithalib as.

Jalaluddin Al-Suyuthi, dalam Tafsir Al-Durr Al-Mantsur,mengutip Ayat 23 Surat Al-Syura yg berbunyi:

“Katakanlah (Wahai Muhammad) Aku tidak meminta sesuatu upahpun kepadamu atas da’wahku, kecuali kecintaan kepada keluarga (ku)”. Suyuthi juga mengutip Surat Al-Ra’d ayat 28 yang berbunyi, “Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan dzikir kepada Allah; Ingatlah, hanya dengan dzikir kepada Allah, hati menjadi tenteram.”

wpid-201407270847.png

 

Nabi sawa menjelaskan ayat itu dengan mengatakan:

“Orang-orang itu (yang bisa tentram hatinya dengan zikir kepada Allah) adalah orang-orang yang mencintai Allah, mencintai Rasul-Nya, dan mencintai  keluargaku  dengan kecintaan yang tulus, bukan yang dusta.” 

Dalam bahasa aslinya, hadis itu berbunyi begini: ‘Dzaka man ahabbaLLAHA wa Rasulahu, wa Ahabba Ahla Baitiy shodiqon, ghoiru kaadzib’.

Jadi tonggak Islam itu adalah kecintaan kepada Rasulullah  sawa dan keluarga (Ahlul Bait)-nya. Di atas dasar itulah Islam ditegakkan.

Baca juga:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: