Upah kepada Nabi saw

Suatu ketika Aqil bin Abithalib, kakak Sayidina Ali (as) yang sangat miskin datang kepada Ali. Aqil bermaksud meminta sedikit harta dari Baitul Mal, kas negara. Alih-alih memberikannya, Ali mengancam hendak menyundutkan (menempelkan) besi panas ke tubuh Aqil, seraya berkata, "Lebih baik panas ini mengenai kita daripada panas api neraka." Sudahkah kita berikan upah Rasulullah saw? Begitu … Continue reading Upah kepada Nabi saw