Doa untuk Dua Orangtua


Jadikan ketaatanku kepada kedua orang tuaku dan kebajikanku kepada mereka lebih menenteramkan hatiku dari tidur kepada orang yang mengantuk; lebih menyejukkan hatiku dari seteguk air bagi yang kehausan.

Bismillah ar-Rahmaan ar-Rahiim (Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang…) 

Ya Allah, Sampaikan shalawat kepada Muhammad hamba-Mu dan rasul-Mu dan ahli baitnya yang suci, istimewakan mereka dengan yang paling utama dari rahmat-Mu, kasih-Mu, kemuliaan-Mu dan kedamaian-Mu…

Anak saleh yang mendoakan, adalah harapan semua orangtua...
Anak saleh yang mendoakan, adalah harapan semua orangtua…

Ya Allah, istimewakan juga kedua orang tuaku dengan kemuliaan di sisi-Mu dan rahmat-Mu wahai Yang Paling Pengasih dari segala yang mengasihi;

Doa ini aslinya terdapat dalam kitab Sahifah As-Sajaadiyah, karya Imam Ali bin Husain ‘Zainal Abidin’ (As-Sajjaad) cucu baginda Nabi saw, putra Imam Al-Husain bin Ali bin Abithalib as. Banyak terjemahan yang terdapat di berbagai buku, dan jaringan Internet. Salah satunya yang kita tulis di sini, saya ambil (dengan sedikit perbaikan, dari blog berikut ini. Jika Anda ingin membaca Doa untuk Anak, dapat diakses di sini ).

Ya Allah, Sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarganya,

Ilhamkan kepadaku ilmu tentang kewajibanku, Gabungkan bagiku seluruh ilmu itu secara sempurna, Gerakkan aku untuk mengamalkan apa yang Kau ilhamkan kepadaku

Bimbinglah aku untuk melaksanakan pengetahuan yang telah Kau tunjukkan kepadaku, Sehingga aku tidak kehilangan waktu untuk mengamalkan apa yang telah Kau ajarkan kepadaku; dan anggota badanku tidak berat untuk melakukan apa yang telah Kau ilhamkan kepadaku;

Balaslah kebaikan mereka karena telah mendidikku, Berikan ganjaran kepada mereka karena telah memuliakanku, Jagalah mereka sebagaimana mereka memeliharaku pada masa kecilku

Ya Allah, untuk setiap derita yang menimpa mereka karenaku; untuk setiap hal yang tidak enak yang mengenai mereka karenaku; untuk setiap hak mereka yang aku abaikan, jadikan semua itu penghapus terhadap dosa mereka, ketinggian derajat mereka, kelebihan dalam kebaikan mereka

Wahai Yang Mengubah keburukan dengan kebaikan secara berlipat ganda;

Ya Allah… untuk setiap pembicaraan mereka yang melanggar batas terhadapku; untuk setiap perbuatan yang berlebihan terhadapku; untuk setiap hak-ku yang mereka lalaikan; untuk setiap kewajiban terhadapku yang mereka abaikan — semua sudah aku berikan kepada mereka dan aku ikhlaskan atas mereka, dan aku tidak membenci mereka cara mereka memperlakukanku.

Ilaahi… Sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana telah Kau muliakan kami dengannya; Sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarganya  sebagaimana telah Kau wajibkan bagi kami hak terhadap makhluk-Mu karenanya

Ya Allah… 

Jadikan takut kepada kedua orangku seperti takut akan penguasa zalim, dan berbuat bajik kepada keduanya  dengan kebajikan ibu yang penyayang;

Sahifah Sajjadiyah: kumpulan doa Imam Ali Zainal Abidin (as)
Sahifah Sajjadiyah: kumpulan doa Imam Ali Zainal Abidin (as)

Jadikan ketaatanku kepada kedua orang tuaku dan kebajikanku kepada mereka lebih menenteramkan hatiku dari tidurnya orang yang mengantuk, lebih menyejukkan hatiku dari seteguk air bagi yang kehausan; 

Sehingga aku dahulukan kehendak mereka di atas kehendakku, aku utamakan ridha mereka di atas ridhaku, aku anggap banyak kebajikannya walaupun sedikit, dan aku anggap sedikit kebajikanku walaupun banyak…

Ya Allah… Indahkan kepada mereka ucapanku; Haluskan kepada mereka tabiatku; Lembutkan kepada mereka hatiku; Jadikan aku orang yang sangat mencintai mereka…

Ya Allah… Mereka mempunyai hak terlalu besar dari diriku; kebaikan yang terlalu utama terhadapku; pemberian yang terlalu banyak bagiku, sehingga aku tidak dapat membalasnya dengan adil atau memberikan kepada imbalan sepadan…

Duhai Tuhanku… Bagaimana harus kubalas budi mereka…? Lamanya kesibukan mereka untuk mengurusku, beratnya kelelahan mereka menjagaku, dan penanggungan mereka akan kesempitan untuk memberikan keleluasaan bagiku…

Aduhai… Aku tidak akan bisa memenuhi hak mereka terhadapku, Aku tidak mampu melaksanakan kewajibanku kepada mereka, Aku tidak sanggup menjalankan kewajibanku untuk berkhidmat kepada mereka..

Maka, sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarganya

Bantulah aku, Wahai Yang Paling baik untuk dimintai bantuan; Bimbinglah aku, Wahai Pembimbing yang dirindukan, Jangan jadikan aku orang yang durhaka kepada ayah bunda, pada hari ketika setiap diri dibalas karena hasil kerjanya dan mereka tidak dianiaya…

Penyusun doa ini, Imam Ali bin Husain (Zainal Abidin) ‘alaihi salaam (as) dilahirkan di Madinah pada tahun 38 H/658-659 M. Riwayat lain menyatakan beliau dilahirkan pada tanggal 15 Jumadil Ula 36 H. Dua tahun tinggal bersama kakeknya, Imam Ali bin Abi Thalib as, lalu 12 tahun tinggal bersama pamannya, al-Hasan as, dan kemudian tinggal bersama ayahnya, al-Husain (as) selama 23 tahun. Beliau wafat di Madinah pada 95 H/713 M dalam usia 57 tahun, ada pula yang menyatakan wafat pada 25 Muharram 95 H, sekitar 34 tahun setelah syahidnya sang ayah, Al-Husain (as) di Karbala (Irak). Jasad beliau dimakamkan di Pekuburan al-Baqi, Madinah sebelah pamannya, al-Hasan (as). Beliaulah satu-satunya putra Al-Husain (as) yang selamat dari pembantaian tentara Yazid di Karbala, pada 10 Muharram 61 H, dan meneruskan tugas agama ayahnya, yang merupakan cucu baginda Nabi saw.

Ya Allah, Sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarganya; Istimewakan kedua orang tuaku dengan yang paling utama dari apa yang Kau istimewakan kepada orang tua wahai Yang Paling Pengasih dari segala yang mengasihi…

Ya Allah.. Jangan biarkan aku lupa untuk menyebut mereka sesudah shalatku, pada saat-saat malamku, pada saat-saat siangku..

Ya Allah… Sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarganya

Ampunilah aku dengan doaku kepada mereka dengan ampunan yang sempurna; Ampunilah kedua orang tuaku dengan kebaikan mereka padaku; Ridhailah mereka dengan syafaatku untuk mereka dengan keridhaan yang paripurna; Sampaikan mereka dengan anugerah-Mu kepada tempat-tempat kesejahteraan

Ya Allah… Jika ampunan-Mu lebih dahulu datang kepada mereka,izinkan mereka untuk memberi syafaat kepadaku; Jika ampunan-Mu lebih dahulu sampai kepadaku, izinkan aku untuk memberi syafaat kepada mereka…

Mengenang syahidnya Imam Al-Husain as, ayahanda Imam Zainal Abidin as
Mengenang syahidnya Imam Al-Husain as, ayahanda Imam Zainal Abidin as

Sehingga dengan kasih sayang-Mu kami berkumpul di rumah-Mu yang mulia, di tempat ampunan dan  kasih-Mu… Sungguh Engkau Pemilik karunia yang besar  dan anugerah yang abadi. Engkaulah Yang maha Pengasih dari semua yang pengasih.

 

* Untuk teks bahasa Arab, dan trasliterasinya dapat dilihat di sini.

Silakan Beri Komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s