Bila Ingin agar Hati Tenteram

Jalaluddin Al-Suyuthi, dalam Tafsir Al-Durr Al-Mantsur, mengutip Ayat 23 Surat Al-Syura. Ayat itu berbunyi, “Katakanlah (Wahai Muhammad) Aku tidak meminta sesuatu upahpun kepadamu atas da'wahku, kecuali kecintaan kepada keluarga”. Juga beliau (Al-Suyuthi) mengutip Surat Al-Ra’d ayat 28 yang berbunyi, “Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan dzikir kepada Allah, Ingatlah, hanya dengan dzikir kepada Allah, hati menjadi tentram.” Untuk … Continue reading Bila Ingin agar Hati Tenteram