Ketika Angela dan Whitney Memilih Islam

Ada Angela Collins. Ada Fidelma O'Leary. Ada juga beberapa remaja lain di AS seperti Whitney Nickels dan kawan-kawannya, yang belakangan lebih suka memilih Islam sebagai agama mereka.   Tentu panjang kisah mereka. Tetapi, cuplikannya mungkin bermanfaat sebagai penambah wawasan dan pengetahuan kita. (Mohon jangan meneruskan membaca, bila Anda tidak suka dengan tulisan ini). Sebenarnya hanya … Continue reading Ketika Angela dan Whitney Memilih Islam